Transport gratuit incepand cu 125 €

Termeni si conditii

Conditii Generale Comerciale Bartrom
Pentru Livrari de Produse si Servicii ale Bartrom Exim Srl

1. Preambul
Prescurtari: BRT pentru societatea comerciala BARTROM EXIM SRL si CGC pentru Conditii Generale Comerciale
Conditiile Generale Comerciale (CGC) de mai jos sunt valabile pentru si se aplica tuturor ofertelor de livrari produse si servicii ale firmei BRT, pentru indeplinirea indatoririlor re­zultate din acceptarea comenzilor beneficiarilor, pentru confirmarile de comanda, devizele, facturile si alte documente emise de firma catre beneficiari. Acestea sunt deci valabile si pentru orice viitoare relatii de afaceri, neexistand obligatia mentionarii lor in mod special. Confirmari din partea beneficiarului cu referire la propriile sale conditii de afaceri sau achizitie sunt declarate prin prezenta in mod explicit ca nefiind valabile.Contractele comerciale de furnizare produse si servicii emise de catre BRT inglobeaza prevederile CGC, acolo unde nu sunt specificate distinct alte conditii sau unde subiectul nu este tratat deloc.
Eventuale abateri de la aceste conditii de afaceri sunt luate in considerare numai cu confir­marea prealabila in scris a firmei BRT.
Emiterea comenzilor ferme catre BRT de catre beneficiari (indiferent de modul si locul de transmitere) presupune acceptarea tacita a CGC ale firmei BRT.

2. Oferte. Preturi
Ofertele BRT au valabilitate implicita de:
- 30 de zile de la data emiterii pentru ofertele emise in Euro
- 5 zile de la data emiterii pentru ofertele emise in RON
Acceptarea ofertei de catre beneficiar la o data ulterioara expirarii ofertei nu obliga firma BRT la mentinerea pretului ofertat.
Beneficiarul are responsabilitatea verificarii conformitatii tehnice a ofertei cu cerintele si necesitatile sale.
BRT nu este responsabila pentru anulari ale valabilitatii ofertei in situatiile in care in termenul de valabilitate al ofertei producatorul sisteaza productia marfii ofertate sau inlocuieste acea marfa cu alta de generatie mai noua, modificand caracteristici tehnice si/ sau de pret. BRT va informa in cazul unei comenzi emise pe baza respectivei oferte beneficiarul asupra schimbarilor survenite, urmand a decide de comun acord asupra procedurilor ulterioare.
Toate ofertele de pret, preturile din cataloagele BRT si site-urile BRT nu contin TVA.
Preturile din cataloagele si site-urile BRT sunt informative si pot fi modificate fara niciun preaviz si sunt supuse erorilor de redactare.

3. Comenzi
         3.1 Comenzile  electronice  vor  fi  valabile  dacă  toate  informaţii  convenite  între  Beneficiar  şi BRT ca fiind solicitate sunt exprimate în mod corespunzător si  în formatul convenit.
Comanda electronica se considera primită de către BRT in momentul in care  îşi va prelua corespondenţa electronică de pe sistemul relevant.
Fiecare comandă electronică validă va fi considerată acceptată de către BRT dacă BRT comunică confirmarea  comenzii către Beneficiar prin mijloace electronice sau alte mijloace  (inclusiv telefon).
Acceptarea unei comenzi va constitui un Contract de vânzare - cumpărare la care se vor aplica aceste condiţii.
         3.2 BRT va avea dreptul de a anula o comandă oricând prin transmiterea unei notificări în scris către Beneficiar dacă nu primeşte, la cerere, în mod satisfăcător (în opinia singulară a BRT) referinţe de creditare în legătură cu Beneficiarul. Dacă BRT anulează o comandă conform Clauzei 3.2, el nu va avea nici o răspundere de orice natură pentru nici un fel de obligaţii, pierderi, daune, costuri sau cheltuieli de orice fel suportate, suferite sau plătite de către Beneficiar în urma sau în legătură cu o astfel de anulare.

4. Conditii si costuri de anulare a comenzii
Beneficiarul nu poate anula comenzile lansate online.
In mod absolut exceptional, o comanda poate fi anulata numai daca producatorul sau/si BRT isi da acordul de a nu mai livra, respectiv de a accepta returnarea marfii, si cu suportarea de catre beneficiar a costurilor de anulare, care pot include transportul, asigurarea, costuri de manipulare, operare, procesare a comenzii etc. si care fie se retin din avansul platit, fie se factureaza separat.
Marfa se accepta retur numai in ambalaj original, cu eticheta originala BRT, in perfecta stare de functionare, fara urme de uzura si doar cu acceptul in scris al BRT.
Neindeplinirea conditiilor de anulare si/sau returnare stipulate mai sus obliga beneficiarul la achitarea integrala a comenzii.

5. Modalitati de plata. Termen de plata. Penalitati de intarziere la plata. Curs valutar.
In lipsa unui contract special intre parti, plata se efectueaza de catre Beneficiar, la alegere, astfel:
- ramburs  in numerar contra factura si chitanta pentru sume de maxim 100 EUR in RON la cursul BNR din ziua curenta
- ordin de plata pentru toata suma comenzii, la emiterea acesteia
Platile se efectueaza la valoarea sumei de plata plus TVA.
Termenul de plata implicit al facturilor emise de BRT este conform conditiilor contractuale stabilite cu fiecare Client.
Pentru nerespectarea termenului de plata, Beneficiarului i se vor percepe penalitati de 0,15 % pentru fiecare zi de intirziere, calculate la suma restanta. Cuantumul penalitatilor poate depasi debitul initial.
Toate platile efectuate pe baza unor cotatii emise in moneda Euro vor fi calculate la facturare la cursul RON/EUR al BNR din data facturii.
Proprietatea marfii se transfera Beneficiarului numai dupa achitarea integrala a acesteia.
Magazinul online www.bartrom.ro foloseste pentru tranzactiile online serviciile Raiffeisen Bank/Plationline.ro. Se poate efectua plata online cu cardul personal sau al firmei dumneavoastra, in conditii de siguranta deplina. Cardurile acceptate la plata sunt cele emise sub siglele VISA (Classic si Electron) si MASTERCARD (inclusiv Maestro). Plata se bazeaza pe un sistem securizat de procesare a tranzactiilor online care ofera confidentialitate, siguranta si simplitate in achizitia produselor si serviciilor prin Internet. Procesarea datelor de card se face in mod exclusiv prin intermediul bancii, magazinul nostru nu solicita si nu stocheaza niciun fel de detalii referitoare la cardul dumneavoastra.

6. Livrare, termen de livrare

Termenii si conditiile de livrare folosite sunt in conformitate cu regulile si uzantele INCO­TERMS 2000
Orice comanda are ca baza de calcul al termenului de livrare termenul de livrare specificat de catre producatorul marfii, plus perioada de procesare a comenzii si durata transportului si manipularii marfii pe teritoriul Romaniei, intre diferitele depozite sau puncte de lucru. Termenul de livrare este enuntat orientativ in oferta si confirmat ferm in confirmarea de comanda.
Marfa se va ridica de catre Beneficiar de la punctul de lucru al BRT sau se livreaza, dupa caz, la sediul Beneficiarului  de catre delegatul BRT, curierat, transportator, in functie de cele convenite pe baza ofertei comerciale.
In situatia in care valoarea comenzii este egala sau mai mare 125 Eur net, contravaloarea transportului va fi suportata de catre BRT o singura data. Adica, daca clientul doreste livrarea unei comenzi in mai multe transe, chiar daca valoarea comenzii depaseste 125 Eur net, BRT va suporta contravaloarea unei singure livrari.
Serviciile de asemenea se pot efectua la sediul BRT sau la sediul beneficiarului, in functie de cele convenite pe baza ofertei de servicii/devizului.
Termenele de executie orientative al serviciilor sunt stipulate in ofertele de servicii sau in devize, respectiv in confirmarile de comanda.
Toate termenele de livrare/executie intra in vigoare de la data platii .
BRT nu este responsabila de intarzierile de livrare cauzate de producator sau transportator, dar are obligatia de a le aduce la cunostinta Beneficiarului de indata ce a fost informata de catre producator.
La produsele aflate in stoc termenul de livrare este de 24-48 h (ore lucratoare), in functie de aria de acoperire a curieratului rapid. Pentru comenzi mai mici de 125 Eur net, valoarea transportului este de 8 Eur net.
In situatia in care se accepta returul marfii comandate, (solicitarea de retur poate fi facuta in maxim 48 h de la data primirii coletului) contravaloarea transportului de retur va fi suportat de catre client, rambursarea contravalorii produselor se va face dupa caz: in contul clientului in situatia in care plata a fost efectuata online sau ramburs prin curier (caz in care se va retine contravaloarea taxei aferente percepute de curierat).

7. Receptie marfa - Pierdere - Daune la inspectiile de livrare

La primirea marfii comandate – se va verifica integritatea ambalajului si livrarea in concordanta cu comanda lansata BRT. Daca se constata distrugerea ambalajului sau diferente la receptia marfii, acestea se aduc la cunostinta BRT in maxim 24 H de la dovada primirii coletului.
Orice reclamatie ulterioara legata de acest aspect este nula.

8. Garantie
BRT raspunde pe durata garantiei acordate de catre producator pentru defecte ale produse­lor livrate. Termenul de garantie este stipulat in certificatul de garantie. In cazul unui defect, BRT are dreptul de a alege intre repararea sau inlocuirea acelui produs. Interventiile in ga­rantie se realizeaza gratuit, ca piese si manopera, la sediul BRT, transportul fiind in sarcina beneficiarului. Beneficiarul are obligatia sa manipuleze, sa conserve si sa foloseasca produsele conform instructiunilor de utilizare date de BRT.
BRT nu raspunde pentru deficientele aparute ca urmare a nerespectarii instructiunilor de utilizare de catre beneficiar, a utilizarii gresite sau in alte scopuri decat cel pentru care este destinat produsul respectiv.

9. Raspundere
Beneficiarul este singurul responsabil pentru conformitatea marfurilor comandate cu necesi­tatile si cerintele sale, inclusiv identificarea corecta a produselor comandate dupa codul lor de comanda. Pentru informarea corecta a beneficiarului, la cererea in scris a acestuia, BRT ii pune la dispozitie aces­tuia pliante, datele tehnice ale marfii pe care Beneficiarul este indemnat sa le studieze temeinic inaintea comenzii. BRT nu este responsabila pentru neconformitatile comenzilor Beneficiarului cu necesitatile acestuia.
BRT este responsabila sa livreze marfa corect, conform specificatiilor comenzii primite (sa livreze exact acele coduri de marfa care i-au fost comandate) si confirmate si sa inlo­cuiasca produse livrate gresit pe propria cheltuiala.
Caracteristicile tehnice si pozele produselor prezentate in cataloage, fisele tehnice si site-urile BRT sunt pur informative si pot fi modificate de producator fara niciun preaviz.
Beneficiarului ii revine obligatia de a solicita fisa tehnica actualizata a produsului inainte de lan­sarea unei comenzi.

10. Dreptul de proprietate
BRT ramane in proprietatea tuturor produselor livrate pana la incasarea completa a contra­valorii acestora si este indreptatita sa se retraga din contract in cazul in care beneficiarul intarzie cu plata. Beneficiarul este obligat sa nu instraineze produsele livrate de BRT pe toata durata pastrarii dreptului de proprietate a acesteia asupra lor.
BRT pastreaza toate drepturile de proprietate asupra desenelor, graficelor, calculelor, mostrelor sau altor informatii pe care le furnizeaza Beneficiarului  in cadrul relatiilor comerciale. Acestea nu pot fi folosite sau comunicate unor terte parti fara acordul scris al BRT si trebuie returnate imediat la cererea acestuia

11. Forta majora
Partile sunt exonerate de raspundere in cazul aparitiei situatiei de forta majora. Prin forta majora se intelege orice eveniment imprevizibil si de neevitat aparut independent de vointa partilor.
Circumstantele fortei majore pot include, fara limitare, razboaie, revolte, decizii legale guvernamentale, greve, si alte actiuni si circumstante care sunt in afara contractului oricarei parti care a suferit din aceasta cauza, cu conditia ca astfel de circumstante sa nu fie puse in sarcina partii care a invocat forta majora. Partea care intra sub incidenta fortei majore trebuie sa notifice in scris celeilalte parti intr-o perioada de maximum 5 zile, mentionind cauza fortei majore, urmand sa o probeze in 15 zile. Comunicarea se va efectua prin fax, urmat de scrisoare recomandata.
Necomunicarea in termenul indicat mai sus a existentei cazului de forta majora nu da dreptul partii in culpa sa se prevaleze de existenta acestuia.
Daca in termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, acesta nu inceteaza, partile pot conveni o intelegere amiabila printr-un act aditional.
Pe durata fortei majore partea care nu si-a putut indeplini obligatiile contractuale, nu da­toreaza penalitati celeilalte parti iar termenul de livrare se decaleaza in mod corespunzator, cu perioada respectiva.

12. Litigii
Eventualele litigii decurgind din executarea prezentelor conditii comerciale se vor solutiona mai intai pe cale amiabila. In situatia in care aceasta cale nu va duce la rezolvarea litigiului, acesta va fi supus spre solutionare instantei de judecata din zona BRT.

13. Pastrarea confidentialitatii
Beneficiarul este obligat sa mentina secrete orice informatii de tip individual primite de la BRT, in special de pret sau legate de planuri constructive ale produselor comercializate si care nu sunt publicate pe site-ul BRT sau pe site-urile partenerilor BRT – de exem­plu oferte de pret individuale sau confirmari de comanda, scheme constructive sau electrice etc.
Nu este permisa dezvaluirea acestora nici catre alti potentiali beneficiari si sub nici o forma firmelor concurente cu BRT.

14. Prescriere

Toate pretentiile beneficiarului – din orice fel de motive juridice – nereclamate in termen de un an de la achizitie/constatare, se prescriu.

15. Dispozitii finale
Neaplicarea ca nefacand obiectul tranzactiei comerciale a uneia sau mai multora dintre clau­zele de mai sus nu altereaza valabilitatea clauzelor ramase. Intr-un astfel de caz se aplica acele clauze care descriu cel mai bine scopul economic si legal al clauzelor neaplicate.
Conditiile contractuale prezente se completeaza cu prevederile Codului Comercial, Codului Civil si ale celorlalte dispozitii legale in materie comerciala.

© 2024 bartrom.ro. Toate drepturile rezervate